Evert Vos | Choisyweg 15 | 3701 TA Zeist | Telefoon 030 - 6914483 | info@meubelmakerijvoszeist.nl | www.meubelmakerijvoszeist.nl

restauratie eiken kast.

Eerkens5

Eiken kast met timpaan. Zoals vaker: een familiestuk en zeker de moeite waard.

We gaan o.a. beschadigingen en verkleuringen, vooral aan de linkerzijkant, bijwerken. De ingesleten laden nieuwe lopers geven, de panelen in de deuren vastzetten en loszittende delen, vooral in de kap, lijmen. Restaureren doen we "reversibel" dat wil zeggen alles wat we doen kan ook weer ongedaan worden gemaakt.

Erg leuk om een mooie Nederlandse kast te restaureren.